Tuesday, 29 November 2011

IBADAH


HADIS 40 TENTANG PERISTIWA AKHIR ZAMAN INI DIPETIK DARI BUKU YANG TELAH DI SUSUN OLEH ABU ALI AL BANJARI AN NADWI (AHMAD FAHMI ZAMZAM)

9. UMAT ISLAM MEMUSNAHKAN ORANG ORANG YAHUDI

Ertinya:
Daripada Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah akan berlaku qiamat, sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi sehingga kaum Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu, lalu batu dan pohon kayu itu berkata, (Hai orang Islam, inilah orang Yahudi ada dibelakang saya. Kemarilah!l Dan bunuhlah ia!", kecuali pohon gharqad (semacam pohon yang berduri), kerana sesungguhnya pohon itu adalah dari pohon Yahudi (oleh sebab itulah ia melindunginya)".

H.R. Bukhari Muslim

Keterangan

Hadis ini memberikan harapan yang sangat besar kepada kaum Muslimin dan menjanjikan kemenangan mereka dalam memerangi orang-orang Yahudi. Jadi walaupun orang-orang Yahudi merancang dan berusaha sedaya upaya untuk membunuh dan rnenyesatkan umat Islam, namun akhirnya kaum Yahudi akan binasa juga di dalam kepungan umat Islam. Umat Islam akan membunuh dan menghapuskan semua kaum Yahudi yang ada di permukaan bumi ini dan umat Islam akan ditolong oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, sehinggakan batu dan pohon kayu pun akan memberi penolongan kepada mereka


PENGERTIAN IBADAH

Abu Al-A’la Al-Maududi telah menta’rifkan ibadah daripada segi bahasa dan istilah di dalam bukunya ”Asas-asas Islam” seperti berikut:

Bahasa          : Merendah diri, tunduk, patuh dan taat
Istilah             : Taat, tunduk, patuh dan merendah diri kepada Allah. Jelasnya ibadah ialah pengabdian sepenuhnya kepada Allah.

Al-Quran menjelaskan bahawa ibadah sebagai ’ubudiyyah dan ketaatan.
Firman Allah S.W.T:

Maksudnya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kepadaNya kamu beribadah”
 (Al-Baqarah 2: 172)

HUBUNGAN AQIDAH DAN AKHLAK

Apabila seseorang itu ada aqidah yang kukuh, maka;

Hidupnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah.

Firman Allah S.W.T:

Maksudnya: ”Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah (kepada Allah)”.
(Az-Zariyat 51: 56)
            Perintah dalam ayat ini adalah perintah untuk beribadah kepada Allah semata-mata menghambakan diri dengan sepenuhnya kepada Allah dan hikmah diciptakan jin dan manusia.

Menolak segala kepatuhan dan ketaatan kepada selain daripada Allah.

Firman Allah S.W.T:

Maksudnya:Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah dan jauhilah Taghut”
(An-Nahl: 36)

Membina kehidupan di dunia menurut peraturan Allah.

RUANG LINGKUP DALAM IBADAH ISLAM

            Islam amat istimewa sehingga menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila diniatkan dengan penuh ikhlas kerana Allah demi mencapai keredhaaNya serta dikerjakan mengikut cara-cara yang disyariatkan olehNya melalui apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi s.a.w.

            Islam tidak membataskan ruang lingkup ibadah kepada sudut-sudut tertentu sahaja. Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekalan bagi para Mukmin sebelum mereka kembali berhadapan dengan Allah pada hari pembalasan nanti. Hakikat ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran:

Maksudnya: ”Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapakah yang lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”
                                                                                                            (Al-Mulk 67: 2)

            Oleh itu ruang lingkup ibadah dalam Islam sangatlah luas. Ia adalah seluas tempoh hayat seorang Muslim dan kesanggupan serta kekuatannya untuk melakukan apa sahaja amalan yang diredhai oleh Allah dalam tempoh tersebut.

PEMBAHAGIAN IBADAH UMUM DAN KHUSUS

Ibadah Khusus
            Merupakan perintah-perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan beberapa amalan khusus seperti tilawah al-Quran, zikir dan seumpamanya.

            Ianya bersifat taufiqiyyah iaitu dilaksanakan mengikut garis-garis yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w dan berhenti setakat sempadan yang telah ditentukan syara’ dan sebagaimana yang telah dilakukan sendiri oleh Rasulullah s.a.w tanpa boleh ditambah atau dikurangkan atau membuat sebarang perubahan terhadapnya. Sabda Rasulullah s.a.w ;

Maksudnya : ”Sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang”
                                                                                                            (Riwayat Bukhari)

Ibadah Umum
            Segala perkara dan amal selain daripada kumpulan ibadah khusus di atas yang dilakukan semata-mata untuk mencari keredhaan Allah. Ini termasuklah seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan sehariannya.

SYARAT AMAL MENDAPAT STATUS IBADAH

            Prof. Dr. Yusof Qaradhawi di dalam bukunya ”Ibadah dalam Islam” telah memberi syarat-syarat supaya sesuatu amalan itu mendapat status ibadah:
  • Amalan-amalan yang dikerjakan itu mestilah bersesuaian dengan hukum Islam dan tidak bercanggah dengan hukum tersebut.
  • Amalan tersebut dilakukan dengan niat yang baik atau kerana Allah
  • Amalan tersebut mestilah dibuat dengan seelok-eloknya bagi menepati apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah :
     
Maksudnya: ”Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang daripada kamu membuat sesuatu daripada kamu membuat sesuatu kerja dengan memperelokkan kerjanya.”
(Muslim)

  • Ketika membuat amalan tersebut hendaklah mengikut hukum syara’ dan ketentuan batasnya, tidak menzalimi orang lain,tidak khianat, tidak menipu, tidak menindas dan merampas hak-hak orang lain.
  • Tidak mencuaikan ibadah-ibadah khusus seperti solat, zakat dan sebagainya dengan melaksanakan ibadah umum.

SALAH FAHAM TERHADAP PENGERTIAN IBADAH

            Ibadah dalam Islam adalah berlainan sama sekali dengan konsep dan amalan agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain. Ianya bukan perbuatan mengasingkan diri dan tidak terbatas kepada tempat-tempat tertentu sahaja atau dilakukan melalui perantaraan orang-orang tertentu.

            Konsep-konsep ini tidak wujud dalam syariat Islam. Namun demikian pengaruh konsep-konsep asing ini telah dapat juga menyerap ke dalam kehidupan sebahgian besar umat Islam. Oleh itu timbullah berbagai tanggapan terhadap ibadah. Ada yang menganggap ibadah itu tertumpu kepada solat, zakat, puasa dan haji sahaja. Terdapat juga umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tindak-tanduknya menunjukkan bahawa dia melaksanakan Ubudiyyah kepada sesuatu selain daripada Allah. Malah ada juga golongan yang berpendapat bahawa ruang lingkup ibadah itu tiada langsung dengan urusan masyarakat terutamanya dalam bidang politik dan pemerintahan. Semua ini adalah tanggapan-tanggapan yang silap dan batil.

HIKMAH DAN FALSAFAH IBADAH SOLAT, PUASA, ZAKAT DAN HAJI

Solat
Dalam solat jelas tergambar ibadah lisan dengan membaca ayat-ayat al-Quran, bertakbir, bertasbih dan berdoa. Begitu juga dengan ibadah badan dengan berdiri, ruku’ dan sujud. Terdapat di dalam solat ibadah ’aqal dengan merenung makna Quran, bertakbir, bertasbih dan berdoa. Di dalam solat juga terdapat ibadah hati dengan ikhlas, khusyu’ mencintai Allah dan merasakan Allah sentiasa memerhatikan dan mengamati hambaNya. Solat juga benar-benar menyedarkan seseorang sebagai hamba Allah. Setiap kali ia bertakbir mengingatkan dirinya akan kebesaran Allah. Rasa takut dan berharap kepada Allah yang ditanamkan melalui ibadah solat ini akan memimpin dirinya dalam seluruh kehidupannya hinggakan seluruh tindak-tanduknya dipengaruhi oleh sifat-sifat yang terkandung dalam solat tersebut.

Zakat
Zakat bererti kesucian dan kebersihan. Ini beerti kesucian dan kebersihan hati seseorang mukmin tidak dapat dicapai tanpa ia memberikan hak-hak saudaranya yang miskin terhadap harta bendanya melalui zakat. Oleh itu zakat dalam Islam adalah satu dasar kepada persaudaraan Islam. Ia melenyapkan sifat mementingkan diri sendiri yang selalu menjadi punca kelemahan sesebuah masyarakat. Zakat adalah antara asas penting bagi penubuhan masyarakat Islam yang bertakwa.

Puasa
Matlamat utama puasa ialah supaya kita menjadi seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah s.w.t :
Maksudnya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.”
                                                                                                (Al- Baqarah 2:183)

Dalam ibadah puasa orang beriman dilatih supaya bersedia dan berkorban demi kepentingan Islam dengan cara menangung kesusahan, kelaparan, dahaga dan keletihan. Puasa yang disyariatkan selama sebulan bertujuan untuk meningkatkan dalam diri mukmin daya juang, keikhlasan dan sifat konsisten yang mana kesemuanya akan menambahkan ketaqwaan kepada Allah.

Haji
Haji pada syarak ialah menuju ke Makkah kerana menunaikan beberapa ibadah tertentu. Allah s.w.t berfirman di dalam Al-Quran;

Maksudnya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengedarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”
 (Al-Hajj 22: 27)

Seseorang mukmin yang telah melalui proses haji ini akan kekal bersamanya pengalaman ibadah tersebut hinggakan kesannya tidak akan hilang selam bertahun-tahun, malah hatinya sentiasa rindu untuk terus berkunjung ke Tanah Suci semula demi untuk mencurahkan rasa cintanya kepada Allah di rumahNya.

KEPENTINGAN IBADAH DALAM MEMBINA UMMAH

            Tiang-tiang ibadah mengembangkan kebaikan kepada seluruh ruang lingkup kehidupan manusia sehingga manusia dibanjiri dengan kebaikan dan manfaat melaluinya. Solat yang khusyu’ dan benar akan mempengaruhi kehidupan pelakunya hinggakan ia akan merasa jijik dan benci untuk melakukan sebarang kejahatan dan kemungkaran. Sebagaimana firman Allah s.w.t :

Maksudnya: “...sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar...”.
 (Al-Ankabut 29:45)

            Roh yang dibawa oleh sistem zakat pula mengembangkan daya kerja yang tinggi di kalangan orang-orang beriman. Orang yang benar-benar beriman menganggap bekerja dan menambahkan rezeki dan pendapatan adalah dengan satu tujuan sahaja iaitu untuk mendapat keredhaan Allah dengan mengeluarkannya sebagai sedekah dan zakat serta jihad fi sabilillah.

            Tujuan utama puasa pula ialah untuk mewujudkan taqwa kepada para mukmin. Dimana puasa dapat mengukuhkan sifat taqwa dalam jiwa para mukmin akan menjadikannya seorang yang ikhlas sepenuh hatinya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, sanggup melakukan tugas-tugas yang berat dalam mentaati Allah dan lebih mengutamakan kepentingan umat Islam daripada kepentingan peribadinya.

Manfaat haji yang besar ialah dorongan bagi seluruh umat Islam bagi mengukuhkan kesatuan mereka kerana inilah tunjang kekuatan mereka yang utama sebagai manusia pemimpin sejagat.

Kesimpulannya, setiap ibadah itu jika dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh akan dapat melahirkan ummah yang kuat, bersatu dan di redhai Allah.


No comments:

Post a Comment