Monday, 21 November 2011

AQIDAH ISLAMIYAH

Selepas kita mengenali Apa Itu Usrah, sekarang kita beralih ke topik yang paling penting yang perlu ada pada setiap seorang muslim.Aqidah adalah sangat penting dalam aspek kehidupan ibarat ia adalah lilin yang akan memberikan cahaya disegenap ruang.tanpa Aqidah sesatlah manusia itu...

HADIS 4 40 HADITH TENTANG PERISTIWA AKHIR ZAMAN INI DIPETIK DARI BUKU YANG TELAH DI SUSUN OLEH ABU ALI AL BANJARI AN NADWI (AHMAD FAHMI ZAMZAM

ILMU AGAMA AKAN BERANSUR-ANSUR HILANG

Ertinya:
Daripada Abdullah bin Amr bin 'ash r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Bahawasanya Allah swt. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah swt. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain."

H.R. Muslim

Keterangan

Sekarang ini alim-ulama sudah berkurangan. Satu demi satu pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa Melayu mengatakan, "patah tumbuh, hilang berganti", peribahasa ini tidak tepat herlaku kepada alim ulama. Mereka patah payah tumbuh dan hilang payah berganti. Sampailah suatu saat nanti permukaan bumi ini akan kosong dari Ulama.
Maka pada masa itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Alam penuh dengan kesesatan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Scbenarnya, alim ulamalah yang memberikan makna dan erti pada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Maka apabila telah pupus alim ulama, hilanglah segala sesuatu yang bernilai.

Di ahir-akhir ini kita telah melihat gejala-gejala yang menunjukkan hampirnya zaman yang dinyatakan oleh Rasulullah saw. tadi. Di mana bilangan alim ulama hanya tinggal sedikit dan usaha untuk melahirkannya pula tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama kurang mendapat perhatian daripada cerdik pandai. Mereka banyak mengutamakan pengajian-pengajian di bidang urusan keduniaan yang dapat meraih keuntungan harta benda dunia. Ini lah realiti masyarakat kita di hari ini. Oleh itu, perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya.

PENGERTIAN AQIDAH

Aqidah berasal daripada perkataan Arab ( عقد ) yang bermaksud ikatan atau seperti tali. Biasanya ikatan atau simpulan ini berlaku pada benda yang dapat di rasai seperti tali. Tetapi perkataan seperti ini juga dapat digunakan pada benda yang ma’nawi. Dari segi maksud ini lahirlah perkataan aqidah iaitu ikatan atau simpulan ma’nawi yang terkhusus dalam kepercayaan. Aqidah boleh difahami sebagai kepercayaan yang terikat kuat dan tersimpul erat dalam hati terhadap sesuatu perkara yang benar dan hak sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai.

Fahaman praktikalnya: Aqidah merupakan perjanjian keimanan yang kuat di antara manusia dengan pencipta-Nya. Aqidah Islam sahajalah yang benar dan betul, manakala yang lain adalah palsu dan batil. Konsep aqidah yang sebenarnya seperti yang dijelaskan inilah yag di istilah oleh Islam.


UNSUR-UNSUR PEMBENTUKKAN AQIDAH

Sarjana Islam berpendapat bahawa unsur-unsur pembentukkan aqidah terdiri daripada :

o   Unsur aqal atau pemikiran
o   Unsur iradah atau daya pemikiran.
o   Unsur wujdan atau perasan.

Ketiga-tiga unsur ini saling bertalian erat dan kuat. Kesempurnaan aqidah adalah daripada keteguhan dan keutuhan simpulan jiwa. Keutuhan dan keteguhan pula tidak wujud melainkan ia terbentuk daripada jalinan yang erat antara ketiga-tiga aspek penting ini yang juga merupakan tiga daya kekuatan dalam diri manusia. Melalui proses ketiga-tiga unsur tadi yang terjalin dan searah jalan tanpa ada pertentangan; iaitu pembuktian dan kelogikan akal, kerelaan hati serta kehangatan perasaan dapat melahirkan aqidah yang sempurna yang akan membentuk kesempurnaan peribadi atau sahsiahnya dan menjadi kompas pengarah atau pembentuk corak dan warna hidupnya samada dalam lingkungan individu, mahupun dalam lingkungan keluarga ataupun dalam lingkungan kemasyarakatan yang lebih besar.

Hakikatnya, ciri-ciri aqidah  tidak memadai hanya berada di atas permukaan akal atau intelek, demikian juga tidak cukup berada di atas penerimaan dan pengakuan sahaja tetapi perlu mengisi dan menyerapi setiap ruang diri dan jiwanya sehingga sebati dengan perasaan dan sentimen yang sihat.

AQIDAH PEMBENTUK PERIBADI

Aqidah Islamiyyah dapat membentuk nilai akhlak dan peribadi ynag mencorak dan mewarnakan amalan dan perbuatan Muslim. Sebagaimana acuan dapat membentuk dan mencorakkan kandungannya, maka demikianlah akhlak dapat membentuk individu yang mengambilnya agar menepati hakikat dan tabiat keinsanan yang tulen seperti kehendak Allah. Jelasnya, akhlak dapat membentuk sifat-sifat naluri muslim, akal fikirannya, iradahnya dan perasaannya.

            Aqidah Islam adalah bersumberkan ketuhanan atau merupakan aqidah Rabbaniyyah yang tetap, sempurna dan menyeluruh. Hanya aqidah yang kukuh sahaja yang dapat membentuk manusia yang kukuh dan teguh. Kekukuhan dan keteguhan aqidah inilah yang menjadi sumber kekuatan Islam; kekuatan jiwa dan rohani serta peribadinya yang menjadi asas kekuatan jasmaninya.


CIRI-CIRI AQIDAH

            Aqidah Islam mengandungi ciri-ciri atau rukun-rukunnya yang asas. Ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan kepada tiga :

Ma’rifatullah (Mengenali Allah)

            Mengenali dan mengetahui serta beriman dengan Allah s.w.t, nama-namaNya yang mulia serta sifat-sifatNya yang suci dari segala kekurangan. Antara cara untuk kita meningkatkan keimanan terhadap Allah ialah dengan memerhatikan bukti-bukti yang ada di alam ini.


Ma’rifaturrasul (Mengenali Rasul)

            Mengenali dan mempercayai Rasul-Rasul yang di pilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan syariatNya serta menjadi pembimbing dan memimpin seluruh makhluk menuju jalan kepada jalan yang hak dan agama Allah yang sebenar, iaitu agama Islam.

Ma’rifahtul Ba’thi (Mengenali Hari Kebangkitan)

            Mengetahui dan mempercayai tentang Hari Kebangkitan iaitu hari di mana manusia di bangunkan dari kubur masing-masing (di hidupkan sesudah mati), di kumpulkan dan di hisab segala amalan sama ada baik atau buruk untuk di berikan balasn pahala atau siksaan dan di sana juga ada sirat al mustaqim, syurga dan neraka.


KEISTIMEWAAN AQIDAH ISLAM

            Aqidah Islam ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang mana ia membuktikan kesucian dan keluhurannya :

1.         Aqidah Yang Menyeluruh
Aqidah Islamiyyah ialah aqidah yang menyeluruh dan merangkumi kedua-dua unsur kejadian manusia; rohani dan jasmani. Ia tidak menerima perubahan dan perkembangan tidak ada permulaan dan akhiran dan mengakui persambungan dan kelangsungan kehidupan selepas mati iaitu kehidupan akhirat.

2.         Aqidah Yang Kekal
Aqidah Islam kekal kerana tidak berubah di sebabkan perubahan keadaan dan zaman. Ini berbeza dengan ideology yang berasaskan dasar yang lemah dan luntur.Contohnya ideologi yang berasakan kebendaan dan perkauman yang menjadikan kebendaan dan perkauman sebagai asas dan dasar kehidupan.

3.         Aqidah Yang Sesuai Sepanjang Masa
            Aqidah yang bersifat kekal sepanjang masa.

4.         Aqidah Islam aqidah yang praktikal.
Aqidah Islam bukan hanya bersifat aqliah yang dapat di terima oleh akal tetapi juga pada wakttu yang sama adalah bersifat nafsiyyah dan kejiwaan dan amaliyah.
Keimanan kepada Allah dan hari akhirat bukan hanya suatu teori yang benar yang boleh di bincangkan tetapi yang telah bertapak dan sebati dalam hati. Aqidah yang sedemikian akan menjadikan tenaga penggerak untuk membebaskan dan menyelamatkan umat manusia.

5.         Aqidah Islam penyusun hidup.


Aqidah diibaratkan seperti akar yang mencengkam erat tanah..seandainya kita memilih untuk menjadi akar serabut maka mudahlah musuh Allah memusnahkan benteng sekelip mata NAMUN seaindainya kita memilih untuk mempunyai akar Tunjang seperti gambar disebelah sudah tentu ianya menyukarkan pihak musuh dari memusnahkan benteng pertahanan...Moga AQIDAH kita sekuat AKAR TUNJANG yang mencengkam erat tanah....

No comments:

Post a Comment