Tuesday, 29 November 2011

DAKWAH ISLAMIYAH

DAKWAH ISLAMIAH

PENGERTIAN DAKWAH MENURUT ISLAM

Bahasa: Dakwah bererti menyeru dan memanggil samada kepada yang hak atau yang batil.

Istilah: Menyeru dan memanggil ke jalan Allah.

Firman Allah s.w.t:
Maksudnya: “Katakanlah inilah jalan (deen) ku, aku dan orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan yakin, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik…”
(Surah Yusuf: 108)

Tugas dakwah yang diberikan kepada para Anbiya’ ini telah dirumuskan sebagai tugas Rasulullah sebagimana yang difirmankan Allah:

“Wahai Nabi, kami telah mengutus engkau sebagai saksi dan pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru (da’ie) kepda (deen) Allah dengan keizinannya untuk menjadi cahaya yang menenangi”
(Al-Ahzab 33:45-46)

Orang yang beriman adalah mereka yang mentaati jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. maka mereka tidak akan meninggalkan tugas dakwah kerana tugas ini sepatutnya terpisah dari sifat mereka yang mengaku tergolong daripada kalangan kaum muslimin. Firman Allah:

Maksudnya: “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah, mengerjakan amal soleh da berkata; “sesungguhnya aku termasuk dalam orang-orang yang menyerah diri (muslimin)”.
     (Fussilat 41: 33)

DALIL-DALIL TUNTUTAN DAKWAH

Syarak menuntut dakwah di laksanakan atas beberapa sebab di antaranya:

  1. Untuk menyelamatkan diri dari azab Allah
Firman Allah:
Maksudnya: sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri (kepada mreka) malaikat bertanya “ dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang yang tertindas di bumi (Mekah) para malaiat berkata bukankah Bumi Allah itu luas sehingga kamu dapa t berhijrah ke bumi itu? Orang itu tempatnya di neraka Jahannam dan jahannam itu seburuk-buru tempat kembali”
(an-Nisa’ 97)

  1. Untuk menyelamatkan Ummah
Tujuan musuh-musuh Islam adalah untuk melemahkan umat Islam sendiri.mereka sentiasa berusaha menutup kebenaran dan menegakkan kebatilan.sekiranya tidak ditentang, maka akan meluaslah kerosakan kepada seluruh ummat. Apabila Allah menurunkan azabNya ke atas kaum yang zalim dan ingkar, ia akan meliputi seluruhnya tanpa membezakan di antara yang zalim dengan yang soleh.-

Firman Allah:
Maksudnya: “dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang yang zalim sahaja di antara kamu. Dan ketahuilah bahawa Allah amat keras siksaanNya”
(al-Anfal :25)

  1. Untuk memenuhi sifat mukmin sejati
Allah menyifatkan orang yang beriman seagai umat yang terbaik dilahirkan di kalangan manusia. Firman Allah:

Maksudnya: “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, menyerah kepada yang ma’aruf dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah”
    (Ali-Imran 3:110)

  1. Untuk membezakan diri dari golongan munafik
Allah menjelaskan hakikat orang munafik dalam firman-Nya:

Maksudnya: “Orang munafik lelaki dan perempuan, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat ma’aruf…”
    (At-Taubah 9:67)

  1. Untuk mewarisi jalan Rasulullah
Allah telah memuliakan Rasulullah s.a.w dengan meberikan kepadanya beberapa sifat utama diantaranya, firman Allah:

“Wahai Nabi, kami telah mengutus engkau sebagai saksi dan pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru (da’ie) kepda (deen) Allah dengan keizinannya untuk menjadi cahaya yang menenangi”
(Al-Ahzab 33:45-46)

  1. Untuk memenuhi keutuhan ummah
Keutuhan umat Islam akan terjamin sekiranya mereka tolong menolong untuk mencapai kebaikan, pesan memesan dengan kebenaran dan kesabaran, berpegang kepada yang haq serta bantu membantu antara satu sama lain agi membanteras kejahatan.

KEDUDUKAN DAKWAH DARI SEGI HUKUM ISLAM

Dakwah merupakan perkara yang amat dititikberatkan di dalam Islam. Hal ini kerana apabila dakwah tidak terlaksana maka manusia akan berada di bawah kekuasaan jahiliyah dan membawa manusia jauh dari jalan kebenaran. Maka berlakulah kesesatan di atas muka bumi Allah s.w.t.hal ini di beritakan Allah di dalam Al-Quran sepertimana firmanNya:

Maksudnya: “Dan sekiranya kamu mengikut kebanyakan orang yang berada di muka bumi ini, nescaya mereka akan meyesatkan kamu dari jalan Allah.mereka tidak lain hanya mengikut sangkaan mereka belaka dan tidak lain hanyalah berdusta (kepada Allah)”
   (Al-An’aam 6:116)

Orang yang tidak berpegang kepada akan merasakan diri mereka berada di dalam kebenaran. Segala keputusan mereka di buat berdasarkan hawa nafsu dan dorongan iblis serta syaitan. Oleh itu dakwah islamiyyah harus dijalankan bagi memastikan dan membanteras maksiat dan memanteras jahiliyyah di zaman ini. Telah menjadi satu kemestian yang bersifat fardhu ke atas umat islam untuk melaksanakan dakwah islamiyyah.

Hukum berdakwah ialah:

Fardhu kifayah: Hukum berdakwah adalah fardhu kifayah. Sebahagian besar ulama’ mengatakan bahawasanya menyeru dan berdakwah kepada Islam adalah seahagian daripada tuntutan fardhu kifayah ke atas masyarakat Islam. Berdasarkan ayat Al-Quran berikut:
Alakn mnkm
Maksudnya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada ma’aruf dan mencegah dari kemungkaran dan merekalah orang yang berjaya”

Fardhu ain : Sesetengah ulama’ mengatakan bahawa melaksanakan dakwah adalah fardhu ain mengikut kadar kemampuan.

Ibn Hazm berkata : “Menyuruh kepada ma’aruf dan mencegah dari kemugkaran adalah dua fardhu yang di tetapkan ke atas setiap orang Islam mengikut kadar kemampuannya. Jika tidak mampu dengan tangan (kuasa) maka laksanakanlah dengan lidah. Jika tidak mampu laksanakanlah dengan hati sahaja”

Sabda Rasulullah:

Maksudnya: “Barangsiapa dari kamu yang melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lidahnya, jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman.”

RUKUN-RUKUN  DAKWAH

Dai’e
Mereka yang menyeru kepada Islam. mereka perlulah mempunyai pemahaman yang jelas mengenai Islam dan hendaklah dari golongan yang mengamalkan Islam sepenuhnya.

Mad’u
Mereka diseru kepada Islam. Para dai’e perlulah menilai dan mengkaji mad’u mereka sebelummenjalankan dakwah. Hal ini penting agar dakwah menjadi lebih berkesan.para mad’u pula perlulah bersedia untuk ditarbiyah dan didakwah.

Maudhu’
Perkara yang disampaikan untuk menyeru kepada Islam. Maudhu’ perlulah tidak bercanggah dengan syara’ dan mengandungi nasihat dan pengajaran yang baik. Maudhu’ juga perlu bersesuaian dengan keadaan mad’u.

Uslub/method
Cara atau skill penyampaian dakwah. Uslub atau cara penyampaian dakwah islamiah perlulah bersesuaian mengikut keadaan mad’u samada tarhib, targhib atau ta’dib.

PEMBAHAGIAN DAKWAH

Dakwah merupakan satu cabang ilmu yang menuntut kepada kebijaksanaan.para ulama’ mencari jalan untuk memastikan dakwah yang dijalankan mampu diterima oleh mad’u dan mampu memberikan kesan yang baik terhadap Dai’e dan mad’u. secara umumnya ulama menggariskan beberapa cara dan kaedah dalam berdakwah :

Dakwah umum : dakwah malalui cara ini adalah dilaksanakan oleh dai’e terhadap mad’u dalam bilangan yang besar. Contohny adalah pelaksanaan mjis tazkirah, majlis forum dan ceramah.

Dakwah fardiyyah : dakwah yang dilaksanakan oleh dai’e terhadap mad’u dalam kuantiti yang sedikit. Cara ini dikatakan cara yang paling berkesan terhadap mad’u.Dakwah il hal yang ditunjukkna oleh dai’e akan lebih diterima oleh mad’u. contohnya pelaksanaannya ialah dengan cara ziarah menziarahi, memberikan nasihat sesame kawan dan juga usrah.

Namun begitu, untuk memberikan kesan yang lebih baik dan berkesan,dakwah hendaklah dilakukan secara tersusun dan mengikut keprluan semasa. Perlunya dakwah digerakkan di bawah satu system yang baik dan dilaksanakan secara berjemaah. Jemaah dakwah inilah yang akan menjaminkeberkesanan dakwah islamiyyah.saidina Ali k.w berpesan

Maksudnya: “jemaah yang tidak bersistem akan ditewaskan oleh jemaah yang bersistem”  

KEBANGKITAN ISLAM- SATU RENUNGAN

Dalam membicarakan kebangkitan islam, para ulama’ haraki telah membahagikannya kepada eberapa peringkat. Setiap peringkat mempunyai cirri-cirinya tersendiri yang membezakannya dengan  peringkat yang lain. Yang pastinya, kebngkitan islam akan terus berlaku sesuai dengan sada Rasulullah:

Maksudnya : “akan terus kekal di kalangan umatku orang yang terus memperjuangkan kebenaran dan tidak memudaratkan mereka orang yang berseteru dengan mereka sehinggalah daangnya ketentuan Allah.”

Zaman keangkitan islam yang pertama
Kira-kira 1400 tahun yang lalu, Rasulullah s.a.w telah berjaya mewujudkan generasi yang  dinamakan oleh syed Qutb dalam bukunya ‘ Petunjuk Sepanjang Jalan’ sebagai jeel Al Quran Al-Fareed (generasi  Al Quran yang unik). Generasi itu telah menerajui islam ke zaman kegemilangan. Pembinaan ini bermula engan pembinaan insan, kemudian barulah dibuat pembagunan matrial.lahirlah peribadi-peribadi seperti Abu Bakar As Siddiq dan Umar Al Khattab yang telah mengobankan seluruh harta kekayaan, diri, tenaga, dan masa merka bagi membela Islam.

Di waktu itu juga telah gugur ramai syuhada’ yang berani mempertaruhkn nyawa demi menumpaskan musuh Islam, dan ahli korporat yang bertaqwa bukan sahaja telah memiskinkan dirinya untuk Islam, bahkan telah berjaya menumpaskan cengkaman monopoli perniagaan orang yahudi terhadap umat Islam.

Hasil didikan Rasulullah telah melahirkan satu umat yang baik yang menjadi contoh dalam semua sudut dan aspek penghidupan iaitu akhlak. Ukhwah kekeluargaan, sistem ekonomi, Negara, perhubungan diplomasi antarabangsa dan lain-lain. Di waktu itu juga ¾ dunia telah jatuh di bawah pemerintahan Islam.sungguhpun begitu, tidak semua mereka memeluk Islam. Tetapi golongan bukan Islam rela duduk di bawah pemerintahan Islam kerana yakin dengan pemerintahan Islam.mereka yakin mereka akan selamat, hak mereka akan dipelihara dan tidak di beza-bezakan.

Zaman Keangkitan Melepaskan Diri Daripada Penjajahan

Kedatangan Islam merupakan tiik peralihan bagi sejarah sesuatu bangsa Arab dan bukan arab. Ia bukan sahaja mengubah kepercayaan mereka daripada menyembah cakerawala dan patung kepada menyembah Allah Yang Maha Esa, tetapi juga mengubah fikiran dan memersihkan pandangan hidup mereka daripada pengaruh kuasa penjajahan serta membawa budaya ilmu yang lebih kaya dan murni. Ini di buktikan dengan apa yang berlaku di rantau Melayu sendiri. Sejak kedatangan Islam masyarakat melayu mempunyai bahasa dan kebudayaan yang lebih mantap.

Agama Islam telah menjadi teras keperibadian sesuatu bangsa. Dengan kata lain Islam menjadikan sesuatu bagsa sebagai satu bangsa yang beridentiti dan bermaruah tinggi dengan berpandukan falsafah al Quran dan ajaran tauhid serta berjaya menyucikan umatnya dari fahaman sekularisme yang berorientasikan kebendaan serta corak hidup barat yang bebas melalui penjajahan seperti British, Eropah, Portugis dan sebagainya.

Antara ojektif dan tujuan utama penjajahan ini tidak lain adalah untuk menyebarkan fahaman dan idea-idea barat di kalangan bangsa yang di takluk serta memperkenalkan fahaman sekularisme dan kapitalisme dengan tidak menghiraukan kemajuan ekonomi tanah jajahan mereka.
  
Zaman Kebangkitan Membebaskan Diri Dari Ideologi

Fahaman seperti nasionalisme, komunisme, sosialisme, kapitalisme dan lain-lain isme di namakan ideologi. Sungguhpunu penjajahan barat berakhir, di Negara umat islam. Namun mereka telah mewariskan ideologi-ideologi yang telah sekian lama mencengkam kehidupan kehidupan umat islam. Hakikatnya pembebasan dan kemerdekaan yang di serahkan kepada umat islam hanyalah akan dilakukakn oleh penjajah setelah berjaya mengindoktrinkan pewaris-pewaris kepimpinan yang beragama Islam, namun berfikiran seperti penjajah. Kewujudan-kewujudan gerakan Islam dan tajdid sedikit sebanyak telah memberikan satu citra baru bahawa Islam adalah cara hidup (islam is the way of life) yang sebenar.

KELAHIRAN GERAKAN ISLAM ABAD KE 21

Gerakan Ikhwan Al-Muslimun ( Mesir)

Di permulaan abad ke 20, dunia islam telah meluas dan pantai barat lautan Atlantik sehingga di hujung Timur Indonesia . dunia Islam tersenyum menyambut kedatangan seorang mujaddid Islam zaman aru iaitu Hassan Al-Banna yang dilahirkan di mahmudiyyah- sebuah desa Mesir pada 1906. pada tahun 1927, beliau telah tamat pengajiannya dari Universiti Darul Ulum di Kaherah dan mengasaskan ikhwanul muslimin di Bandar Ismailiyyah pafda tahun 1928. beliau mati dibunuh oleh tentera upahan Raja Faroq.

Ikhwanul muslimin dibentuk dan dipimpin oleh beliau. Harakah ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri dengan kejelasan tujuannya dan kesyumulan pemikirannya. Begitu juga keistimewaan perencanaan dan penganalisaan keadaan semasa. Juga telah di padukan di antara ke dalaman pemikiran dan kefahaman Islam dan pembentukan akhlak dengan amal politik.

Kebangkitan dan perjalanannya bukanlah secara spontan tanpa perencanaan dan bukan semangat yang menyala-nyala tanpa ilmu dan tarbiah. Akan tetapi satu keerangkatan dan perjalanan yang lebih dahulu dikaji dengan teliti. Kemudian disambung terus menerus dengan amal dan dakwah , dengan jihad dan pelakasanaan yang sungguh-sungguh.

Harakah ini (dan juga tiap-tiap harakah Islam) mesti mempunyai amal dan tindakan yang berkesan di dalam, hidup manusia dan reliti mereka. Untuk itu mesti lebih dahulu mementukan segenap manhaj( program) amalnya. Menetapkan segenap cara usahanya dan mengariskan garis perjalanannya di atas sinar dua konsep yang asasi:

Konsep syamilah – yang merangkumi reality yang hendak diubahnya . satu konsep yang mencukupi untuk menentukan segala factor yang menyebabkan keruntuhan dan kelemahannya.

Konsep kesedaran- terdapat jalan dan uslub yang bersinar dalam amal dan usaha perubahan.konsep ini menentukan falsafah aqidah dan segala prinsip perbaikanya.

Di atas sinar konsep asasi ini, untuk merealisasikan amal islam dan segala tuntututannya, harakah islam telah melukiskan garis perjalanannya dan pembahagian 3 marhalah/tahap :

1)     marhalah ta’arif (memperkenalkan dan memberi kesedaran): dengan mengembankan fikrah islam, menjelaskan hakikatnya dan menerangkan segala tujuannya dan menyeru manusia kepadanya.
2)     Marhalah al- ‘idad atau takwin ( persediaan dan pembentukan) : dengan memilih anasir yang baik yang memikul bebanan dan membentuknya. Kemudian mempersiapkannya selaras dengan tanggungjawab yang menunggunya.
3)     Marhalah tanfiz (perlaksanaan) : dengan merubah reality yang ada dan merealisasikan reality yang di cita-citakan menurut garis yang di semaikan.Gerakan Wahabi (Arab Saudi)

Pada abad ke 18, lahirlah harakah Wahabiyyah di bawah pimpinan Muhammad Abdul Wahab. Beliau dilahirkan di Uyainah di negeri Najd pada tahun 1016 Hijrah. Harakah Islam ini memerangi bida’ah, khurafat dan karut dan menyeru umat Islam kembali semula kepada teras dan intisari Islam.

Malangnya sikap melampau yang sangat keras telah meresapi dakwah ini dan menghalangnya untuk berkembang terus dan merintangi penyebarannya. Golongan taghut telah bangun menentang dengan sekeras-kerasnya. Gabenor Mesir ketika itu Muhammad Ali Basya telah menghantar satu angkatan tentera untuk memeranginya dan memenuhi bumi Hijjaz dengan darah.

Gerakan Jamiat Islami (Pakistan)

Di Pakistan, Maulana Abul A’la Al-Maududi telah mula bangkit memimpin tajdid Islami pada tahun 1936. Beliau bangun membela Islam dan mewujudkan segala pengaruh dan kuasa Islam dalam jiwa manusia. Beliau telah menerbitkan majalah bulanan “Tarjuman Al-Quran” sebagai persedian untuk jalan dakwah an sesuai dengan amal Islam. Pada tahun 1936, beliau telah melancarkan serangan yang sengit terhadap parti kongres India.

Al-Maududi terus menerus tegak dalam jihadnya yang susah dan panjang itu, menyeru manusia kepada Islam dan menyatupadukan segala hati kepada Islam. Angkatan pemuda dipelihara dan dididik dengan tarbiah dan ta’alim Islam. Pada tahun 1940 telah berhimpun di Lahore sekumpulan pemuda dan kalangan mereka untuk menyahut daerah Islam yang telah dikumandangkan oleh Al-Maududi bertahun-tahun sebelum ini. Mereka bersetuju membentuk “ Jamaah Islam” dan mereka memilih abul A’la Al-Maududi menjadi amirnya. Jami’yat Islami bertujuan dan bercita-cita menegakkan system hidup Islam yang sempurna di muka bumi dan mengharapkan keredhaan Allah di akhirat.

Dalam mendukung dan melancarkan dakwah Islam, disana jamaah Islam itu telah menghadapi pelbagai ganguan dan mehnah. Mereka melalui pertarungan yang sengit dengan segala golongan dan aliran yang telah diciptakan oleh penjajah Inggeris. Golongan Qadiyani ,golongan yang menyangkal sunnah nabawiyah, golongan yang bertaqlid kepada Perancis dan golongan yang tertipu dengan budaya barat.

Pada tahun 1963, pemerintah merampas majalah ‘Tarjuman Al-Quran’ dan memansuhkan lesennya dengan alasan (yang sengaja dibuat-buat) bahawa majalah itu cuba merosakkan hubungan Pakistan dengan Iran. Pada 1964 pemerintah membubarkan Jami’yat Islami dan segeanp anggota syura, seramai 60 orang ditangkap. Mereka disumbat ke dalam penjara dan rumah tahanan. Setelah itu Al-Maududi dihadapkan ke mahkamah dan dibicarakan dan dijatuhkan hukuman gantung kepadanya sebagai balasan karangannya risalah ‘ al-mas’alah al-Qadiyaniah’ kerana menentang mazhab Qadiyani kemudian hukuman ini diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup, kerana permintaan dunia Islam yang menyangkal keras sikap pemerintah islam terhadap jami’yat Islami.

Disamping melancarkan dakwah Islam, Al-Maududi telah memberi sumbangan besar kepada dunia Islam dengan buah penanya yang istimewa. Dengan kebijaksanaan dia mengarang beberapa kitab dan majalah yang sangat tinggi nilainya.


HARAKAH ISLAM DI INDONESIA

Di Indonesia telah berdiri harakah Islam Majlis Syura Muslimin (Masyumi) Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Nasir untuk membangunkan Negara Islam di segenap jurusan hidup, menjauhkan Indonesia dari blok Barat dan Timur (berkecuali). Masyumi telah bangun berjihad menentang parti komunis dan memberi kebebasan penuh kepada pemikiran komunisme untuk berkembang biak di Indonesia.

Harakah Islam yang dipelopori olek Masyumi telah mengawal benteng-benteng Islam dan segenap prinsipnya. Dia tampil ke depan menjadi komanda umat Islam dengan berjihad melawan penjajah Belanda yang zalim dan kejam itu. Para penduduk Masyumi dianggarkan lebih sepuluh juta dari putera-puteri Islam.

No comments:

Post a Comment