Tuesday, 29 November 2011

AMAR MAARUF NAHI MUNGKAR


HADITH / AYAT HAFAZAN
  • HADITH 34 IMAM AN NAWAWI
  • SURAH AL AHZAB AYAT 21
PENGERTIAN AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR

Amar ma’ruf nahi mungkar adalah proses menyeru atau memanggil,memerintah atau menyuruh kepada perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan iaitu mendekatkan diri kepada Allah S.W.T, termasuk juga kerja yang dilaksana untuk memperbaiki masyarakat.

Menegah atau melarang dari kejahatan yang dilarang oleh Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan as-Sunnah.
 
Amar ma’ruf tidak hanya menuntut kepada seruan semata-mata atau menyuruh melaksanakan kebaikan sahaja. Ia juga menuntut kepada larangan atau cegahan dan tegahan daripada melakukan keburukan dan kejahatan. Sekiranya salah satu di tinggalkan, maka akan pincang dan rapuhlah dakwah.

Memerintah dan melarang merupakan fitrah yang terdapat dalam jiwa manusia. Sekalipun seseorang itu hidup sendiri dan terpisah daripada manusia lain. Dalam jiwanya tetap ada perasaan memerintah dan melarang. Tidak kira mereka memerintahkan yang ma’aruf dan melarangkan yang mungkar atau sebaliknya iaitu memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma’aruf. Atau mereka memrintahkan kedua-duanya dan melarang kedua-duanya. Oleh itu dikatakan:

“jiwamu jika tidak disibukkan dengan kebaikan maka akan sibuklah dirimu dengan kemungkaran kejahatan”

DALIL-DALIL AMAR MA’ARUF NAHI MUNGKAR

Firman Allah;

Maksudnya : “ kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Menyuruh kepada ma’aruf dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah…”
(Ali-Imran 3:110)

Firman Allah S.W.T lagi :

Maksudnya : “dan orang yang beriman lelaki dan perempuan sebahagian daripada mereka menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma’aruf dan mencegah daripada yang mungkar…”
(At-Taubah 9:71)

Hal ini amat berbeza sekali dengan sikap orang-orang munafiq. Diceritakan di dalam Al-Quran:

Maksudnya: “ Orang munafik lelaki dan perempuan, sebahagian mereka dengan seahagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat ma’aruf…”
(At-Taubah 9:67)

Sabda Rasulullah S.A.W dalam hadithnya yang masyur :

Maksudnya : “ barangsiapa di kalangan kamu melihat (menyaksikan) kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, kalau tidak mampu maka ubahlah dengan lidahnya. Jika tidak mampu ubahlah dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iaman.”

AMAR MA’ARUF NAHI MUNGKAR

Melaksanakan amar ma’aruf nahi mungkar dan mencegah kemungkaran adalah satu fardhu kifayah. Sekiranya telah ada di dalam sesuatu golongan itu mereka yang melaksanakan amar ma’aruf maka tanggungjawab amar ma’aruf telah terlepas dan gugurlah dosa sebahagian mukmin yang lain. Sekiranya tidak ada langsung mereka yang melaksanakan amar ma’aruf maka dosa maksiat tersebut akan ditanggung oleh semua.

Namun begitu, apabila terlihat kemungkaran berlaku di depan mata, maka hendaklah segera mengubah (mencegah) samada dengan tangan, lidah, atau hati.

KAEDAH-KAEDAH AMAR MA’ARUF NAHI MUNGKAR

·         Hendaklah orang yang ingin melaksanakan amar ma’aruf dan nahi mungkar itu memahami apakah yang dikatakan dengan amar ma’aruf dan nahi mungkar.
·         Bersikap, lemah lembut atau berkeras memberikan amaran mengikut keadaan (tarhi, targhib da ta’adi)
·         Memikirkan tentang keaikan dan keurukan hasil daripada perlaksanan amar ma’aruf dan nahi mungkar.
·         Melihat dan memerhatikan keadaan mad’u (orang yang ingin di dakwah)

SYARAT YANG MEMERLUKAN AMAR MA’ARUF DAN NAHI MUNGKAR

  1. Hendaklah perkara yang dilarang itu bercanggah dengan syariat Islam. Tidak hanya terhadap dosa-dosa besar tetapi juga kepada perkara-perkara dosa kecil yang menjurus kepada akhlak yang buruk.
  2. Hendaklah kemungkaran itu dilakukan terang-terangan dan bukannya di ketahui melalui intipan. Contohnya pensabitan hukuman zina dalam Islam.
  3. Hendaklah kemungkaran yang dilakukan itu dalam perkara-perkara yang jelas mungkarnya dan hukumnya dan disepakati oleh Ijma’ ulama’. Bukan pada perkara-perkara yang diijtihad hukumnya.

TAHAP-TAHAP CEGAHAN KEMUNGKARAN

TAHAP PERTAMA: Sekadar memberikan peringatan kerana mungkin dia orang yang        
tidak tahu.

TAHAP KEDUA: Mencegah kemungkaran dan memberikan azab dan seksaan Allah 
                             yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

TAHAP KETIGA: menggunakan kekerasan dalam mencegah kemungkaran. Ini
                             dilakukan apabila cara lembut tidak memerikan apa-apa kesan 
                            tehadap yang di tegur.

CIRI-CIRI PETUGAS AMAR MA’ARUF NAHI MUNGKAR

  1. Berilmu
  2. Wara’
  3. Berakhlak dengan akhlak yang mulia.

AKIBAT MENINGGALKAN AMAR MA’ARUF NAHI MUNGKAR

Banyaknya kezaliman
Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Zainab  binti Jahsy radiallahu ‘anha, bahawa Nabi s.a.w pada suatu hari bangun dalam keadaan terkejut daripada tidurnya sambil mengatakan:

Maksudnya : “ laa ilaaha illallah, celakalah orang Arab dan kejahatan yang telah dekat. Sekarang telah teruka di antara penghalang ya’juj da Ma’juj seperti ini –beliau memisahkan antara dua jari-jarinya antara telunjuk dan iu jari. Kemudian Zainab radiallahuanha berkata kepada baginda, maksudnya: “ wahai Rasulullah, apakah kita dibinasakan sedangkan dikalangan kita ada orang yang salih? “ Baginda menjawab : “Ya! Apabila kekejian sudah banyak” “Bagaimanakah banyaknya kekejian itu?” “Sesungguhnya kemungkaran apabila telah dilakukan secara terang-terangan dalam sesebuah masyarakat, dan tidak ada orang yang mencegahnya maka kemungkaran tersebut akan menjadi semakin kukuh dan bermaharajalela”

(Bukhari dan Muslim)

Banyaknya kekejian memberikan Isyarat akan datangnya azab Ilahi secara umum.
Hal tersebut sebagaimana yang telah ditunjukkan olah hadith yang riwayatkan oleh Zainab yang telah disebutkan di atas untuk dinukilkan daripada kelompok sahabat. Hal tersebut menunjukkan prihatinnya Nabi s.a.w terhadap masalah ini.

Imam Malik telah memberikan bab khusus tentang masalah ini dalam kitabnya Al-Muwatta’ yang diberi nama, (bab tentang azab secara umum kerana amalan orang tertentu). Dan di bawah judul tersebut beliau mencantumkan athar daripada Umar b. Abdul Aziz iaitu ucapan beliau:

Katanya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab masyarakat secara umum kerana perbuatan orang-orang tertentu. Akan tetapi apabila kemungkaran dilakukan secara terang-terangan semuanya berhak menerima azab”
     ( Al- Muwatta’)
Perselisihan dan pertentangan
Sesungguhnya antara akibat yang paling dasyat yang akan menimpa masyarakat yang mengaaikan amar ma’aruf nahi mungkar ialah berubahnya golongan masyarakat tersebut kepada kelompok-kelompok yang saling bertentangan kerana menurut hawa nafsu. Akhirnya terjadilah perselisihan dan pertentangan.

Berkuasanya musuh
Allah S.W.T kadangkala menguji masyarakat yang mengabaikan amar ma’aruf nahi mungkar dengan menganugerahkan kuasa keatas diluar daripada kalangan mereka. Mereka disakiti dan gadis-gadis mereka diperkosa. Adakalanya harta milik mereka dirampas dan dilakukan sesuka hati oleh musuh tersebut.

Kaum muslimin dalam sejarahnya telah diberi contoh tentang hal tersebut. Barangkali antaranya ialah apa yang telah terjadi kaum muslimin di Andalus (sepanyol) di mana keperkasaan dan kekuatannya telah berubah. Di saat kemungkaran bermaharajalela di tengah-tengah mereka dan tidak ada orang yang mencegahnya akhirnya mereka menjadi hina, direndah-rendahkan dan dihinakan oleh orang Nasrani, sehinggakan raja dan pemimipinnya dijual di pasar abdi, sambil menangis seperti yang dikatakan oleh seorang penyair :

‘seandainya engkau menyaksikan tangisan mereka di saat dijual, pasti hatimu akan sedih dan pedih’

Hal yang serupa juga berlaku di Palestin. Bagaimana Yahudi membuli kaum muslimin. Pembunuhan dan pengusiran yang dilakukan oleh mereka terhadap kaum muslimin sehingga Palestin menjadi seperti Andalus. Bahkan lebih daripada itu, ia hilang daripada paparan peta dunia.

Tidak termakbulnya doa
Manusia hanya berlindung kepada Allah disaat ditimpa musibah.mereka memohon kepada Allah agar menghilangkan kesusahan yang dideritainya sehinggakan orang musyrik pun melakukan hal tersebut. Perbuatan begini hampirlah dengan perbuatan Fir’aun ketika ditenggelamkan di tengah laut merah.

Krisis ekonomi
Krisis ekonomi telah melanda masyarakat yang mengabaikan amar ma’aruf nahi mungkar. Kemiskinan bertambah dan ini membuatkan mereka mangalami mala petaka sehingga sukar untuk mereka mencari rezeki.

Tenggelam dalam syahwat
Meninggalkan amar ma’aruf nahi mungkar boleh mengakibatkan  terjerumus ke dalam syahwat dan tenggelam ke dalamnya. Demikianlah keadaannya, menjadikan manusia terpaut dengan dunia, berjiwa lemah dan tidak berdaya.

Mengabaikan persiapan
Baik persiapan mental dan kekuatan hati dan kebranian atau persiapan fizikal untuk menghadapi musuh. Sesungguhnya yang melakukan persiapan dengan baik hanyalah orang yang berkemampuan tinggi, dan berpaling daripada hal-hal yang hina. Adapun mereka yang tenggelam dalam lautan syahwat tidak akan mampu terhadap hal tersebut. Bahkan sekadar ucapan tentang perang sahaja sudah menakutkan bagi mereka apalagi kalau terlibat dalam kancah peperangan.

Tempat rujukan bagi umat sudah mula berubah
Ada akiat yang sangat bahaya iaitu tempat rujukan bagi umat islam di beberapa Negara islam mulai berubah. Yang demikian itu adalah kerana orang-orang munafik sentiasa melakukan kerosakan dan tidak merasa cukup dengan menyebarkan kemungkaran sahaja, bahkan mereka membuat rencana-rencana untuk menelanjangkan umat Islam daripada agamanya secara keseluruhansehingga berubah menjadi seorang secular yang menrima untuk berhukum dengan hokum thaghut dan menolak hokum-hukum Allah hingga tersebar di tengah-tengah mereka penyimpangan apa sahaja, baik pada pemikiran mahupun akhlak.  

No comments:

Post a Comment